Az innováció szemléletmódjának terjesztése a rurális térségekben

Az innováció szemléletmódjának terjesztése a rurális térségekben

Az Ankarai Fejlesztési Ügynökség mint főpályázó és a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség mint partner részvételével megvalósuló projekt fő célja a helyi kapacitások építése az innovációs politikákban a helyi döntéshozók között, az innovációs kultúra elterjesztése és a hozzáadott érték növelése a rurális területek meghatározó ágazataiban.

A projekt célja

A projekt célja az innovációs politika és tudatosság növelése az ankarai rurális területek döntéshozóinak és érintettjeinek körében. Ezen cél elérése érdekében kapacitásbővítési tevékenységek zajlanak 12 hónapon át 171.886,95 eurós összköltségvetéssel.

Fő tevékenységek

1. tevékenység: Innovációs tudatosság növelő tréningek a célcsoportok részére, úgymint a közintézmények, civil szervezetek, oktatási intézmények, mezőgazdasági vállalkozásoke stb.
2. tevékenység: Ágazati innovációs tréningek és workshopok a helyi döntéshozók számára
3. tevékenység: Ágazatspecifikus alkalmazott innovációs tréningek gyakorlati szakemberek részére
4. tevékenység: Tanulmányút
5. tevékenység: Az ankarai térség innovációs akciótervének elkészítése
6. tevékenység: Disszemináció és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek

Várható eredmények

Mi fog változni az emberek életében a projekttevékenységek következtében?
Ankara, sajátosan, sok high-tech gyártó létesítmény otthona és a humán tőke erőteljes tömörülése is jellemzi. A projekteszközök hozzájárulnak középső Ankara, valamint a kevésbé fejlett rurális területek technikai és innovációs kapacitása összekapcsolásához. Lehetővé válik a hagyományos gyártási folyamatok elhagyása és az innovatívabb folyamatokra történő áttérés, ami segít csökkenteni a région belüli egyenlőtlenségeket és jólétet teremt a periférián.