Az innováció szemléletmódjának terjesztése a rurális térségekben

Civil Társadalmi Párbeszéd Program

A Civil Társadalmi Párbeszéd egy olyan EU-s program, amely tudás és tapasztalatcserét tesz lehetővé a törökországi és az európai uniós civil szervezetek között az őket érintő kérdésekben.

A program a Török Köztársaság és az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg az Előcsatlakozási Támogatási Alap (IPA) keretében. Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma a felelős a program technikai kivitelezésért, A Központi Pénzügyi és Szerződéskötési egység pedig a közvetítő szervezet.

2008-as indulása óta a Civil Társadalmi Párbeszéd Program több mint 200 partnerséget támogatott különböző területeken, tanúja volt több száz olyan tevékenységnek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz az európai uniós és a török közösségeket nagyobb egyetértést teremtve közöttük. A program első három fázisa eddig összesen 35 millió euróval finanszírozta ezeket a tevékenységeket.

Új fázis (2015-2016)

A program negyedik fázisa 9 európai uniós szakpolitikai területen keresztül támogat projekteket összesen 11 millió eurós költségvetéssel. Ezek a területek magukban foglalják a környezetetvédelmet; az energiagazdálkodást; az egészség- és fogyasztóvédelmet; az igazságszolgáltatást, szabadságot és biztonságot; a letelepedési jogot és a szolgáltatásnyújtás szabadságát; a regionális politikát és a strukturális eszközök koordinálását; a gazdaság- és iparpolitikát; valamint a mezőgazdaságot, halászatot és oktatást.

Harmadik Fázis (2014-2015)

A program harmadik fázisa olyan török és európai uniós civil szervezetek közötti projekteket támogatott, mely szervezetek tevékenységének fókuszában a média és az európai uniós csatlakozás politikai feltételrendszere állt. Összesen 2,1 milló euróval támogatták médiaintézetek olyan 16 projektjét, melyek az Európai Unió, annak értékei és a tagság előnyei jobb megismertetését szolgálták mind Törökországban, mind az EU tagországaiban. Összesen 4,9 milló eurós összegű támogatást ítéltek meg 39 projektnek három fő prioritás mentén, melyek a következők: emberi jogok, antidiszkrimináció és demokrácia, jogállamiság a civil társadalom képessé tételével arra, hogy megtegye saját hozzájárulását a politikai reformfolyamathoz és segíse a folyamat eredményeinek közvetítését a nyilvánosság felé.

Ezenfelül szemináriumok egész sorozatának szervezése történt , hogy létrejöjjön egy jelentős hálózat a civil társadalmi szervezetek, a média tagjai és köztisztviselők, mint a csatlakozási folyamat elsődleges szereplői között. A szemináriumok 6 tartományban kerültek megrendezésre, céljuk az volt, hogy a hogy ezen szereplők képességét fejlesszék, a közös munkát elősegítsék és támogassák az EU-Törökország kapcsolatok jobb megértését. További információkért, kérem látogassa meg a http://civilsocietydialogue.org/dialogue-seminars/ weboldalt.

Második Fázis – 2010-2012

A program második fázisában, a kulturára és művészetekre és mezőgazdaságra és halászatra fókuszálva 41 program valósult meg sikeresen, több mint 5 millió eurós költségvetéssel, több mint 160 különböző civil szervezetet bevonva Törökországból és az EU-ból. Továbbá majdnem 300 ezer euróval segítették mikro támogatásként a civil szervezetek projekt ötleteit.

Első Fázis (2008-2009)

A program első fázisának végrehajtása a 2008-2009-es időszakban történt. Ebben a szakaszban 19,3 millió eurós pénzügyi támogatást adtak 119 projektnek, amelyeket török és európai uniós önkormányzatok, szakmai szervezetek, egyetemek és ifjúsági szervezetek terveztek és hajtottak végre párbeszéd- és hálozatépítési tevékenységeik kapcsán. Összeségében ezek a projektek 153 civil társadalmi partnerkapcsolatot indítottak el Törökországból, 21 EU tagország szervezeteit vonva be az együttműködésbe.