Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Ankara Kırsalı Yenilik Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi

14

Aralık 2016

AB ve Ankara Kalkınma Ajansı destekli, Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesi kapsamında, “Ankara Kırsalı Yenilik Eylem Planı Çalıştayı” 14 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi.
Ankara’nın kırsal ilçelerinde politika yapıcıların ve yerel aktörlerin inovasyon politikaları konusunda kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmayı amaçlayan “Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesi”nin çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında “Ankara Kırsalı Yenilik Eylem Planı Çalıştayı” 14 Aralık 2016 tarihinde Meyra Palace Hotel’de gerçekleştirildi. Çalıştayda, Türkiye’de tarım, turizm ve sosyal inovasyon konularında iyi uygulama örneklerinin tanıtımı yapılarak, başarı hikayeleri anlatıldı.
Çalıştay açılışında konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Kırsal kalkınma özelikle Ankara için çok önemli. Çünkü nüfusu 5 milyon 200 bine yaklaşmış, Türkiye’nin en zengin ili, varlıklı ili fakat bu varlığını kentin merkezinde tüketen bir il. Bu manada Ankara’nın periferi ve kırsalını kalkındırması bizim için çok önemli” dedi.
“Sosyal sermayeyi önemsiyoruz”
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, yaptığı açılış konuşmasında proje kapsamında verdikleri mali desteklerle Ankara’yı kalkındırma konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Ankara Kalkınma Ajansı olarak, hepimizin bildiği üzere iki faaliyeti ifa ediyoruz. Biz doğrudan yatırımcı kuruluş olmadığımız için projelere mali destek sağlama, aynı zamanda Ankara’nın potansiyelleri ve kırılganlıklarıyla ilgili bilgi üretme konusunda referans üstleniyoruz. Verdiğimiz mali desteklerle genelde Ankara’nın ileri teknolojilerinde ilerlemesi ve ihracat odaklı kalkınma, katma değeri yüksek alanlara yatırım yapma ve istihdam sağlama ve aynı zamanda Ankara’nın sosyal kalkınmasına da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere kalkınma sağlam uluslar üzerinde, sağlam topluluklar üzerinde oluşur. Sosyolojisi sağlam bir millet sağlam kalkınır. Bu manada Ankara Kalkınma Ajansı olarak sosyal sermayeyi çok önemseyen bir kurumuz. Bununla birlikte kırsal kalkınma, özelikle Ankara için çok önemli. Çünkü nüfusu 5 milyon 200 bine yaklaşmış, Türkiye’nin en zengin ili, varlıklı ili fakat bu varlığını kentin merkezinde tüketen bir il. Bu manada Ankara’nın periferi ve kırsalını kalkındırması bizim için çok önemli. Bizim de bu inovasyon faaliyetlerindeki temel amacımız kırsalın mali gücünü arttırırken aynı zamanda Ankaralıların daha iyi nefes alması, daha iyi yaşaması için kırsaldan faydalanmasını ümit ediyoruz. Bunun için Ankara’nın kırsalında neler yapılabilir, gerek eko-turizm, gerek diğer kırsal kalkınma ve tarımla ilgili neyi daha iyi yapalım ki Ankara’ya daha iyi hizmet edebilelim, Ankaralılar oradan faydalanabilsin diye düşünüyoruz. Bu manada inşallah bu çalıştay sonunda bu dediğimiz amaçlara ulaşırız ve elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda bir politika oluştururuz ve bunu da yatırıma dönüştürürüz” şeklinde konuştu.
Programa katılan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Koordinatörü İhsan Karataylı ise TTGV’nin yenilikçi planları hakkında sunum gerçekleştirdi.
Başarı Hikayeleri Anlatıldı
Etkinlikte, kırsalda yürütülen başarılı projeler tanıtıldı: Nallıhan’da yapılan ipek el işi ürünlerinin satışına yönelik yapılan çalışmalar, patent alma süreci ile kooperatifleşme aşamaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca, kamu, sivil toplum işbirliği ile Küre Dağları’nda gerçekleştirilen eko turizm uygulamaları paylaşıldı. Özellikle meyve sebzeciliğin yaygın olarak yapıldığı kırsal ilçelerde inovatif yaklaşım örnekleri anlatıldı. Çalıştay’da ayrıca İnovasyon Eylem Planı Paneli yapıldı.

Inovasyon yol haritası hazırlık aşamasında yapılan çalışmalar

 

 

Merkez ve Odak Grup Toplantıları Tarihleri ve Katılımcı Sayıları

Toplantının Yapıldığı İlçe Toplantıya Davet Edilen İlçeler Toplantı Tarihi Katılımcı Sayısı
Çubuk Çubuk, Kalecik 19.10.2016 17
Kızılcahamam Kızılcahamam, Çamlıdere 26.10.2016 16
Beypazarı Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Güdül 02.11.2016 22
Ankara Kalkınma Ajansı Polatlı, Elmadağ, Akyurt, Kazan 09.11.2016 16
Haymana Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Bala 16.11.2016 15
Ankara Kalkınma Ajansı İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 01.12.2016 24
İnovasyon Yol Haritası Çalıştayı İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları 14.12.2016 55

 

Meetings organized fort he preparation of innovation road map

 

Focus meetings organized for preparation of Innovation Road map and the number of Participants

Meeting place Invited representatives from districts Date Number of Participants
Çubuk District Çubuk, Kalecik 19.10.2016 17
Kızılcahamam District Kızılcahamam, Çamlıdere 26.10.2016 16
Beypazarı District Beypazarı, Nallıhan, Ayaş, Güdül 02.11.2016 22
Ankara Development Agency Polatlı, Elmadağ, Akyurt, Kazan 09.11.2016 16
Haymana District Haymana, Şereflikoçhisar, Evren, Bala 16.11.2016 15
Ankara Development Agency Related public institutions 01.12.2016 24
Workshop on Innovation road map Related public institutions 14.12.2016 55