Warning: Error while sending QUERY packet. PID=5465 in /home/admin/web/kirsaldainovasyon.com/public_html/tr/wp-includes/wp-db.php on line 2056
Ankara Kalkınma Ajansı | Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Ankara Kalkınma Ajansı

Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak üzere kurulmuş olan bir kamu kurumu olup, ülkemizdeki 26 Kalkınma Ajansı arasındaki en genç kalkınma ajansıdır.

Ankara ilini kapsayan ve katılımcı bir anlayışla bölgesel dinamikleri harekete geçirmeyi amaçlayan Ankara Kalkınma Ajansı; kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum arasında işbirlikleri geliştirmekte, bölgesel kalkınma stratejileri oluşturmakta, mali destek programları yürütmekte ve bölgeyi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmek amaçlı çalışmalar yapmaktadır.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, karar organı Yönetim Kurulu ve danışma organı Kalkınma Kurulu olan Ankara Kalkınma Ajansı’nın kurumsal organizasyonu, bölgedeki önemli aktörlerin temsilcilerini ortak amaçlar doğrultusunda toplayan bir yapıdadır.

Detaylı bilgi için Ankara Kalkınma Ajansı resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.ankaraka.org.tr