Warning: Error while sending QUERY packet. PID=3473 in /home/admin/web/kirsaldainovasyon.com/public_html/tr/wp-includes/wp-db.php on line 2056
Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesi | Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesi

Projenin Amacı

Projenin temel amacı Ankara’nın kırsal ilçelerinde politika yapıcıların ve yerel aktörlerin inovasyon politikaları konusunda kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmaktır. Bu amaçla toplam bütçesi 171.886,95 Avro olan projede 12 ay boyunca yerelde kapasite artırımı faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Projenin Ana Faaliyetleri

  • Eylem 1: Kamu kurumları, STK, eğitim kurumları ve firmalara yönelik temel inovasyon farkındalığı hakkında kapasite oluşturma eğitimleri
  • Eylem 2: Tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerinde inovasyon politikaları eğitimleri ve yerel idareler için çalıştaylar
  • Eylem 3: Tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerinde uygulamalı inovasyon eğitimleri
  • Eylem 4: Teknik saha ziyareti
  • Eylem 5: Ankara kırsalı için yenilik eylem planının hazırlanması
  • Eylem 6: Farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetleri

Projenin Çıktıları

Proje tamamlandığında insanların hayatlarında neler değişecek?

Sahip olduğu ileri teknoloji düzeyi ve güçlü beşeri sermayesi ile diğer bölgelerden ayrışan Ankara ilinde kentsel alanlarda kazanılan teknik bilgi ve donanımın kırsal alanlarla buluşturularak gerek bölge içi dengesizliğinin giderilmesinde gerekse kırsal alanlarda mevcut geleneksel üretim yöntemlerinin yenilikçi yöntemlerle buluşturularak kırsal alanlarda dikkate değer bir refah artışının olacağı beklenmektedir. Bunların yanısıra, kırsal alanların sahip olduğu örtülü bilgi de açığa çıkarılarak ekonomiye kazandırılacaktır.