Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Merkezi Orta-Tuna Bölgesel İnovasyon Ajansı (MOTBİA)

MOTBİA bölgenin kamu ve yarı kamu niteliği taşıyan 6 ortağın katılımı ile hükümet kararı ile kurulmuş ulusal çapta bir ağın üyesi olan bölgesel düzeydeki bir ajanstır.

MOTBİA, inovasyon planlaması, proje geliştirme, inovasyon hizmetlerinin artırılması, pazarlama ve ağ yönetimi ile ilgili işleri yürütmek için yaklaşık 0,5 milyon Avro tutarındaki yıllık ulusal fonu kullanmaktadır. Esas odak noktası hizmetler ağını ulusal ve uluslararası ortaklıklar yoluyla kamu sektöründe olduğu kadar diğer hizmet sağlayıcılar olan üniversiteler ve iş dünyası ile güçlü bir işbirliğinin kurulumunu inşa etmek ve sürdürmektir.

MOTBİA, bölgesel, ulusal ve uluslar arası projelere dahil olmuş 5 daimi dış uzmanı ve 4 deneyimli çalışana sahiptir. Bu güçlü bölgesel, ulusal ve uluslararası ortaklık ve uzman portföyü MOTBİA’nın farklı düzeydeki bölgesel topluluk ve ticari sektörü hedeflemesini olanaklı kılmaktadır. MOTBİA, ulusal ve uluslar arası bilgi ve inovasyon kurumlarının dahil olduğu inovasyon eğitimleri, inovasyon uygulamaları, inovasyon yönetimi, bilgi transferi ve hizmet gelişimi bakımından bir çok projeyi yürütmektedir.