Warning: Error while sending QUERY packet. PID=4763 in /home/admin/web/kirsaldainovasyon.com/public_html/tr/wp-includes/wp-db.php on line 2056
Sivil Toplum Diyaloğu Programı | Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Sivil Toplum Diyaloğu Programı

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamı.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve bilgi ve deneyim aktarımına imkan sağlayacak birçok farklı alanda, 200’ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa; Türkiye ve AB üye ülkelerinde geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen yüzlerce ortak çalışma ve etkinliğe sahne oldu. Programın bugüne kadar gerçekleşen ilk üç ayağında diyalog projelerine 35 milyon Avro’nun üzerinde destek sağlandı.

Yeni Dönem (2015-2016)

Sivil Toplum Diyaloğu programının dördüncü ayağını oluşturacak bu dönemde, çevre; enerji; tüketicinin ve sağlığın korunması; adalet, özgürlük ve güvenlik; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık ile eğitim başlıklarından oluşan toplam dokuz politika alanında 80 ortaklık projesine yaklaşık 11 milyon Avro hibe desteği sağlanıyor.

Üçüncü Dönem (2014-2015)

Programın üçüncü dönemi, medya ve siyasi kriterler alanında çalışan Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının ortaklık projelerine sahne oldu. Avrupa Birliği, değerleri ve AB üyeliğinin ülkemize ve Birliğe kazandıracakları konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesinde etkin rol oynayacak medya kuruluşları tarafından geliştirilen 16 diyalog projesine, 2.1 milyon Avro hibe desteği sağlandı.  AB’ye üyelik sürecinde hayata geçirilen reformlar ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve bu reformların sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilmesini desteklemek üzere, insan hakları; ayrımcılıkla mücadele ve demokrasi ile hukukun üstünlüğü öncelik alanlarında geliştirilen 39 ortaklık projesine yaklaşık 4.9 milyon Avro hibe sağlandı. 

Diyaloğun üçüncü döneminde ayrıca Türkiye-AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesi ve karşılıklı anlayışın artırılmasında etkin rol oynayan aktörleri bir araya getiren bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Program kapsamında; medya, sivil toplum kuruluşları ve katılım sürecinin birincil aktörleri olan kamu kurumları arasında sağlam bir iletişim ağı kurulmasına destek olmak için 6 ilde  “Diyalog Seminerleri” düzenlendi. Daha detaylı bilgi için www.siviltoplumdiyalogu.org/diyalog-seminerleri/

İkinci Dönem (2010-2012)

Kültür-Sanat ve Tarım-Balıkçılık temalarında uygulanan programın ikinci ayağında, 41 ortaklık projesine 5 milyon Avronun üzerinde destek sağlanırken, farklı temalarda geliştirilen küçük ölçekli etkinliklere de 300 bin Avroya yakın kaynak aktarıldı. Kurulan 160 ortaklık, AB ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğunu daha da güçlendirdi.

(İkinci dönem projelerini ve hikayelerini okumak için buraya tıklayınız)

Birinci Dönem (2008-2009)

Belediyeler, meslek örgütleri, üniversiteler ve gençlik örgütleri gibi AB ile Türkiye arasındaki diyalogda önemli etkiye sahip aktörlerin, Avrupalı ortaklarıyla birlikte geliştirdiği 119 projeye toplam 19,3 milyon Avro destek sağlandı. Bu süreçte Türkiye’den ve 21 üye ve aday ülkeden 153 sivil toplum ortaklığı kuruldu.

(Birinci dönem projelerini ve hikayelerini okumak için buraya tıklayınız)