Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Kırsala Pilot Proje Olacak

18

Nisan 2016

Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Coşkun Şerefoğlu, “Ajans, 2010 yılında kurulmasının ardından 2011 yılında ilk Mali Destek Programına çıkmış olup, günümüze kadar dört Mali Destek Programını başarı ile sonuçlandırılmıştır” dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Macaristan Orta Tuna Bölgesel İnovasyon Ajansı ortaklığıyla yürütülen “Ankara’da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz Projesi”nin açılış toplantısı Meyra Palace Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Şerefoğlu, Ankara’nın İstanbul’dan sonra ikinci büyük ekonomiye sahip olmasına karşın, aynı başarıyı kırsal özellik gösteren alt bölgelerde yakalanamadığına dikkati çekti. Şerefoğlu, “Ankara Kalkınma Ajansı 2010 yılında kurulmasının ardından 2011 yılında ilk Mali Destek Programına çıkmış olup, günümüze kadar dört Mali Destek Programını başarı ile sonuçlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

OECD’nin 2015 yılında yayınlanan “Tarım Politikası İzleme ve Değerlendirme Raporu’nda Türkiye’de verilen tarımsal desteklemelerde bilgi ve inovasyona ayrılan payın gelişmiş ülkelere göre düşük olduğunun vurgulandığını aktaran Şerefoğlu, “Bu yüzden yürüteceğimiz bu proje içerdiği aktiviteler yönü ile Türkiye’de kırsal alanlarda pilot niteliği taşıyacak bir proje olacaktır. Projemiz, yenilikçiliğin, daha az rastlanıldığı, daha az gelişmiş, baskın kırsal bölgelerde benimsetilmesi ve yaygınlaştırılmasını kapsamaktadır” dedi.

Macaristan Orta Tuna Bölgesi İnovasyon Ajansı Direktörü Akos Szepvolgyi ise tarım sektörünün önemine dikkati çekerek, Avrupa Birliği ile yürütülen üyelik müzakerelerine ilişkin şunları söyledi: “15 yıl önce Avrupa Birliği ile olan ilişkiler açısından bizde aynı aşamadaydık. Son 15- 20 yılda biz pek çok hata yaptık. Yeni fonlar almaya çalışıyorduk. Aynı sorunlarla yüzleşiyorduk. AB’ye nasıl yaklaşabiliriz bunun üzerinde durmaya çalışıyorduk. Benim önerim bütün tarımsal süreçler için gerçekten rekabetçi bir yol bulmanız gerekli. Bu konularda 12 yıllık deneyimimiz var. Şirketlerimizin pek çoğu AB piyasalarında başarı sağladı. Biz bunu birlikte de başaracağız. Siz destek olmaya çalışacağız. Bizim amacımız bilgi paylaşımı sağlamak. Bu süreçlerde bizim yaptığımız hataları sizin yapmamanız için destek vermek istiyoruz.”