Ankara'da İnovasyonu Kırsala Taşıyoruz

Politika Yapıcılara Yönelik İnovasyon Eğitimleri Tamamlandı

24

Haziran 2016

Ankara’da geri kalmış alt bölgeleri inovasyonla buluşturma projesinin politika yapıcılara yönelik olan 2. Eğitim programı Akyurt ve Haymana’nın ardından Kızılcahamam ilçesinde son bulmuştur.

Macaristan Merkez Orta tuna Bölgesel İnovasyon Ajansı’nın ortak olarak yer aldığı projenin temel amacı Ankara’nın kırsal ilçelerinde politika yapıcıların ve yerel aktörlerin inovasyon politikaları konusunda kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmaktır.

Nisan ayı içerisinde Ankara Kalkınma Ajansı, Ekonomi Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsünden katılan eğitimciler tarafından gerçekleştirilen farkındalık eğitimlerinden Beypazarı, Çubuk, Kızılcahamam, Nallıhan ve Polatlı ilçelerinden toplam 350 kişi faydalanmıştır. 02-03 Mayıs 2016 tarihlerinde Akyurt ilçesinde, 04-05 Mayıs 2016 tarihlerinde Haymana ilçesinde ve 6-7 Mayıs’ta Kızılcahamam’da gerçekleşen ikinci eğitimin konusu tarım, tarıma dayalı sanayi ve turizm sektörlerinde inovasyona dayalı politika eğitimleri olup hedef kitlesi kamu kurum ve kuruluşlarındaki politika yapıcılar ile Sivil Toplum Örgütü temsilcileridir. Macaristan Merkez Orta tuna Bölgesel İnovasyon Ajansı’ndan Politika Geliştirme ve İnovasyon Uzmanı György Fekete ve Kırsal Kalkınma Uzmanı Erika Tóth tarafından gerçekleştirilen eğitim her bir ilçede 2 gün sürmüştür. Bu eğitimleri takiben ise Beypazarı, Kazan ve Polatlı ilçelerinde uygulayıcılara yönelik uygulamalı inovasyon eğitimleri yapılacaktır. Bu eğitimlerin hedef kitlesini ise çiftçiler, tarıma dayalı sanayi işletmeleri ile turizm işletmeleri oluşturacaktır.